top of page

Våra ljudguider är till för dig som i din egen takt med hjälp av din smartphone eller läsplatta vill lära dig lite mer om de platser du besöker. Förbered dig innan du åker, lyssna medan du är på plats och minns efteråt när du kommit hem. Ljudguiderna du köper är inte tidsbegränsade.

De historiska ljudguiderna ger dig fakta och dramatiseringarna speglar hur det kunde ha gått till.

Förflytta dig i tiden och lär känna våra karaktärer! Vem vet, så här gick det kanske till...?

Farmor Anna och Vincent hjälper oss att färdas i tiden med hjälp av farmors tidograf.
Lär känna dem mera här

Radioprogram

Fler ljudguider är under produktion.

bottom of page